søndag den 14. september 2008

Fra anti-elitær kunst til elitær

På havnefronten ved Langebro står HavnelaboratorietEt kunstprojekt skabt af Parfyme som gennem de sidste 8 år har skabt kunst i det offentlige rum.
Havnelaboratoriet er et engagerende, debatterende og legende kunstprojekt, der pirker til det kreative i os alle. Et styk absolut anti-elitær kunst.En væsentlig del af projektet er vandcyklerne som publikum opfordres til at benytte til at se byen fra vandsiden. Der er kommet mange gode rapporter ud af det som kan læses på stedet.Klik på billedet for at læse rapporten.Et lille museum fortæller om de projekter publikum har været med til at forme og så kan man altid lige spille et lille nummer på træzylofonen.Det anti-elitære ligger i at alle kan være med. Den eneste forudsætning er et åbent sind over for at "lege med" og bruge sin kreativitet.

Langt mere elitært er Kirsten Ortweds udstilling på Statens Museum for Kunst. Elitært skal her forstås som et krav om viden.Den viden der kræves er, at skulptur altid griber ind i rummet og interagerer med det. Skulptur skaber rum og bryder rum. Og så arbejder skulptur med form og materiale. Mere kompliceret er det sådan set ikke. Men uden den viden fremstår Kirsten Ortweds skulpturer som lukkede og "underlige".Noget kunst kræver altså ingen baggrundsviden for at appelere mens andet kræver et minium af indsigt for at åbne sig. Det elitære bliver ikke mindre af den aura af noget ophøjet kunstmuseet har over sig. I virkeligheden er der ikke noget elitært over kunsten som sådan, men ofte over formidlingen af den. At gå ind og se Kirsten Ortweds skulpturer er altså ikke mere kompliceret end at gå ind at se en film, når bare vi har koden med. Og de skulpturer de vil altså noget med rummet og i sær tomrummet.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH