tirsdag den 28. oktober 2008

Disharmoni

Taget i betragtning, at jeg er i gang med at specialisere mig i kalkmalerier er det egentlig forsvindende lidt, jeg har skrevet om dem her på stedet. Det må der rådes bod på.


Alsted kirke - omkring 1200

Som jeg nævnte i et tidligere indlæg er det i sær formsproget, der interesserer mig for øjeblikket.I det romanske maleri bruges modsætninger til at skabe dynamik i billedet.
Maleriet fra Alsted kirke er et eksempel på dette. Den umiddelbare orden og harmoni bliver brudt af modsatrettede bevægelser. Markus - symboliseret ved løven - er med fødderne på vej mod venstre væk fra midten, men vingerne og hovedet trækker mod midten. Det samme sker for Mathæus - symboliseret ved englen oppe i venstre hjørne.I højre side sker det samme og det er med til at skabe harmonien i disharmonien. Til gengæld er der forskel på hændernes stilling på de to figurer i henholdsvis venstre og højre side - Jomfru Maria og en ikke navngivet person.

Marias åbne hænder og den anden figurs samlede hænder skaber uoverensstemmelse i det der ellers kunne ses som et spejlbillede af venstre side.
Alle disse modsætninger bryder harmonien og skaber billedets dynamik.

Det er en helt anden billedopbygning end den som ses ca. 150 år efter i Skibby kirkeHer peger alle bevægelser mod midten.Til gengæld er figurerne i sig selv mere dynamiske og skaber dermed liv i billedet.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH