torsdag den 3. september 2009

Det lærende museum

En af de mange opgaver et museum har er efter min mening at give museets brugere mulighed for at blive klogere. Der er mange måde at gøre dette på. Oplevelse og leg er en af dem, men for dem, som vil dybere ind i stoffet end en oplevelsesorienteret formidling af en udstilling, er internettet en oplagt mulighed. Til forskel fra et museumsbesøg, som ofte er bundet sammen med det sociale, som ligger i at se en udstilling sammen med familie eller venner, kan internettet give mulighed for en større fordybelse og tilegnelse af viden.

Dette har TATE taget til sig og på museets hjemmeside finder du en hel side med e-læring.
Et af disse programmer er forbundet med museets åben universitets dage og på siden kan alle (gen)se dagens forelæsninger. Det tager desværre ret lang tid at overføre de enkelte videoer, men det kan sagtens skyldes min computers langsommelighed.
Et andet program er et samarbejde med iTunes U, den del af iTunes, hvor du finder undervisningsmateriale. Her ligger en række videoer med kunstnerinterviews, forelæsninger, samtaler og diskussioner og en pakke til undervisere. Desuden ligger der en række podcasts.
Og endelig er der blandt de 10 tilbud siden byder på en serie med artist talks - BT series. En introduktion til tre kunstnere (Tracey Emin, Antony Gormly og Rachel Whiteread) blandet med spørgsmål til kunstneren. Spørgsmålene er stillet på forhånd og det er desværre ikke lykkedes mig at gennemskue om de kommer fra museets brugere eller den der har udført interviewet, men spørgsmålene giver nogle nedslag i kunstnerens arbejde.

Ideen bag e-læring folder TATE også ud på YouTube, hvor du blandt andet kan se dette interview med Elmgreen og Dragstedt.Krydsblogget på min hjemmeside

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH