mandag den 9. august 2010

Malene Hartmann - Laboratorium, Viborg

I forbindelse med Laboratorium har jeg interviewet alle nulevende kunstnere og stillet dem det samme spørgsmål. Spørgsmålet har været et forsøg på at indkredse den enkelte kunstners forhold til papiret. Der har været enkelte ligheder blandt svarene, men som det også kommer til udtryk i de udstillede værker, har der ligeledes været mange forskelle. Papir er ikke bare papir og måden den enkelte kunstner bruger papiret på varierer alt afhængig af, hvad kunstneren ønsker at udforske med sit værk. Det der har slået mig er, at blandt alle de medier en kunstner har til rådighed, er papiret nok det, der rummer flest varierede muligheder. Dette kommer også til udtryk i det følgende, hvor Malene Hartmann har ordet.


Malene Hartmann 2010

“Papir har flere gode egenskaber. Fx. er det altid inden for rækkevidde, -jeg har altid et stykke med mig. Det giver mulighed for hurtig udfoldelse og kan både bruges som en flade og bearbejdes til tre dimensioner. -Det kan i sig selv danne figurer ved foldning"

Malene Hartmann 2010

"Valget af papirmaterialet kan give flere muligheder og foræringer i form af forskelle i struktur, farver og toner, der underbygger tegningens udtryk"


Malene Hartmann 2010

"Jeg arbejder med papir på flere måder, både som en flade -som en grobund for noget. Papirfladen bliver med få streger på til et andet sted med åbninger, blindgyder og udgange. Jeg bruger også papir som et konstruerende princip ved at klistre det oven på andet papir som collage. Og ved brug af udklip og sammensætning bruger jeg papiret til at danne rumlige figurer"


Udstillingen Laboratorium kan ses indtil d.15.august.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH