lørdag den 2. juni 2007

Kunstfonden

Det har næppe forbigået de fleste kunstinteresserede, at Statens Kunstfonds årsberetning 2006 er kommet og at kunstfondens egen analyse af graden af ligebehandling imellem kønnene viser, at kvinderne indenfor billedkunsten i 2006 løb med 54,6 % af det samlede beløb.


Karin Lorentzen

I en tid, hvor en række kvindelige kunstnere nyder lige så stor anseelse som mændene er det naturligvis rart at se, at kunstfonden reflekterer det omgivende samfund. Hvad tallene også viser er, at der er flere kvindelige billedkunstnere end mandlige blandt ansøgerne. Desværre siger tal ikke meget andet end kolde facts og intet om, hvorfor dette er tilfældet. Måske en større selvbevidsthed blandt kvindelige billedkunstnere i dag end i 1994, hvor kun 38,8 % af ansøgerne var kvinder.


Marianne Grønnow

Hvad tallene desværre også viser er, at det kun er indenfor billedkunsten at kvinderne vinder frem. Indenfor alle andre fag, dog undtaget kunsthåndværk- og design som typisk tæller mange kvinder, er alt ved det gamle. Få kvinder søger og den største andel af beløbene går derfor til mænd.


Anna Fro Vodder

Bkfs og Ukks baggrundstal for seminariet Den Blinde Vinkel der blev afholdt d.2. marts 2007 viser at museerne samlet set ikke reflekterer samme holdning til at afspejle det samfund de er en del af. Kun ARos ser ud til at have indtaget en klar holdning til ligestilling. I 2004 ser de ud til at have forsøgt at indhente det forsømte ved at 86 % af indkøbene til museet var af kvindelige kunstnere, i 2006 var indkøbene fordelt 50/50. Et sådant initiativ kan ikke roses nok og vi kan kun håbe på, at de andre museer følger trop.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH