torsdag den 13. januar 2005

Groteske figurer

Droleri: ( fransk:grinagtighed) En humoristisk tegning i et middelalderligt manuskripts margen, eller et lignende motiv skjult i sten eller træudskæringer i en middelalderkirke ( Edvard Lucie-Smith: Kunst)

Groteske: Et ornament skabt af renæsancens arkitekter og kunstnere på grundlag af antikke, romerske udsmykninger. Da disse ofte blev opdaget i underjordiske ruiner, såkaldte grotter, opstod navnet groteske. Ornamentet består af planteslyng, der løseligt forbinder motiver, ofte omfattende menneskelige figurer, dyr, fugle og fantasivæsener. Små malede scener, medaljoner eller reliefefterligninger kan indgå i dekorationen ( samme ).

Begreberne løber ofte sammen. I Danmark kender vi især begrebet fra kalkmalerierne. Her viser de os for eksempel deres bare ende, rækker tunge, er fabeldyr, som for eksempel havfruer, eller er fjerntboende menneskelignende figurer som blemyaen uden hoved og hals med øjnene på brystet.
Da figurerne spænder vidt er det nødvendigt at inddele dem. Katrin Kröll som har skrevet om drolerier i danske kalmalerier (Das drolastische Universum am Rande der göttlichen Ordnung, Kbh. 1993) og bruger flg. inddeling:
- Fabelfolkene, som lever i Indien og Afrika.
- Vildfolk, som lever i skovene i udkanten af den kultiverede verden.
- Menneskeligt agerende dyr, som er en slags biologiske grænsegængere.
- Djævle, som overskrider helvedets grænser og trænger ind i menneskers hverdag.
- Gøglere
- Narre og naragtigt handlende mennesker.
- Vrængere og blottere.
I de danske kalkmalerier er det oftest den sidsnævnte kategori der optræder. Vrængere og blottere udgør 35,5%, hvor de andre seks fordeler sig på 4,5-15 %

I den kommende tid vil jeg hovedsaglig beskæftige mig med fabelfolkene ud fra den tese, at de er med til at afgrænse Europa og europæeren i forhold til resten af verden og sådan er med til at skabe en europæisk identitet.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH