mandag den 2. januar 2006

Skulp-tur 2

Einar Utzon-Frank "Ungdom", 1933 - Enghaven, Vesterbro
Længere inde i Enghaven står Einar Utzon-Franks skulptur "Ungdom" (bagerst i Rosenhaven, som er til venstre for hovedindgangen). En ung kvinde og mand står med hænderne forsigtigt på hinandens kroppe. Hun er enten i bevægelse hen i mod ham eller også holder hun en vis afstand for, at det ikke skal blive for intimt. Hendes linier danner derfor en trekant, mens han har en linie fra isse til sokkel, som hvert ben "balancerer" omkring. Man kan også sige, at hans linier er en lille bitte, knap åben trekant. Utzon-Frank var hovedrepræsentant for den klassicisme, som viste sig som en tendens under første verdenskrig og som var den dominerende stil i mellemkrigsårene. Der er derfor træk ved skulpturen, som peger tilbage til antikken, for eksempel den unge mands hoved.

Ingen kommentarer:

"DET ER TUSIND GANGE BEDRE IKKE AT VIDE ET KUK OM "KUNST, END AT HAVE DEN HALV-VIDEN, DER LEDER IND I SNOBBERIET" E.H.GOMBRICH